Het COVID 1984 vermarkte virus

Noem het COVID 1984, het aangekochte product van grootaandeelhouder Bill Gates. Aan het hoofd staat de Wereld Gezondheid Organisatie of World Health Organisation. In Nederland is het RIVM van deze WHO een efficiënt verlengstuk. Het RIVM stuurt de regering aan door middel van regelgevingen en wetten dit Corona plan vorm te geven . Zodoende dat het COVID 1984 zorgt voor, een óp angst gecontroleerde maatschappij. Denaaktefeiten.nl is een nieuwsmedium die gestart is om de maatschappij te laten ontwaken van deze mind-control.

Een regering die manipuleert middels sociale druk en middels andere manipulaties van de mind. COVID is een vermarkt product waar de afgelopen maanden wereldwijd miljarden budget voor is uitgekeerd. 100.000 euro voor Famke Louise en 100k voor Bizzey in Euro’s geld zijn in dat opzicht ‘kleine’ investeringen.

Voor wat worden deze Influencers ingehuurd? Promotie of Guerilla marketing voor een type COVID 1984?

Om als influencer promotie te doen voor het Corona 1984 of COVID 1984 merk. 1984 aangezien het coronavirus al sinds 1984 een bekend ‘product’ is geweest.

Een totale omvorming van de samenleving met als meest ontregelende maatregel de 1,5 meter afstandsregel. Wat betreft de 1,5 meter bestaat in hedendaagse wetenschap geen consensus, dat blijkt uit het feit dat deze afstand per land verschillend is. In sommige landen gaat het virus één meter ver terwijl de reikwijdte van hetzelfde virus een grens verder tweemaal zo groot is.

Deze random regel is doorgedrongen tot in alle uiteinden van onze samenleving. Stel dat de Nederlandse overheid zijn zin had gekregen, dan lag de 1,5 meter vandaag al wettelijk vast. Het overtreden ervan wordt bestraft met onredelijke boetes. Wellicht zullen deze boetes bestreden worden. Echter, 1,5 meter zullen we van elkaar verwijderd blijven.

Wereldwijd worden kliklijnen opgetuigd, controle-apps geïmplementeerd en vrijheidsbeperkende maatregelen worden wet. Een overheid die bepaalt met hoeveel personen we in een auto mogen zitten, of we thuis mensen mogen ontvangen en hoeveel, welke medicijnen artsen moeten verstrekken en welke niet-farmaceutische niet, dat we een niet werkend mondkapje moeten dragen, welke demonstraties wel en welke niet gehouden mogen worden.

De 10 naakte feiten over het vermarkte product coronavirus:

  1. De mortaliteit van het virus is om en nabij de 0,02 %.
  2. 0,02% mortaliteit ratio is iets lager dan dat van het griepvirus van griepseizoen 2017-2018.
  3. Er bestaat besmettingsgevaar wanneer een persoon ziek is.
  4. Er bestaat daarnaast besmettingsgevaar wanneer een persoon symptomen vertoont
  5. Gezonde mensen brengen elkaar nooit in gevaar mbt COVID 1984.
  6. Tussen de 40 procent en 60 procent van de mensen is van nature immuun voor het COVID 1984 virus.
  7. Groepsimmuniteit proberen te bereiken door middel van een vaccin is onmogelijk. Want voor een muterend ‘verkoudheidsvirus’ is geen permanent vaccin.
  8. In veel landen worden corona patiënten genezen met een combinatie van hydroxychloroquine.
  9. Ook zink en het antibioticum azytromycine, vooral als ze deze middelen in een vroeg stadium krijgen toegediend.
  10. In Nederland zijn deze behandelmethodes bij de wet verboden in 1984.

In een pdf, genaamd COVID 1984, gepubliceerd door de andere kant, kun je informatie vinden over:

Natuurlijk immuniteit. Onderzoek wijst uit dat 40-60 procent van alle mensen immuun is voor het virus.

De agenda achter het virus. Hoe kan het dat er wereldwijd eenzelfde overreactie plaatsvindt, welke actoren hebben invloed op en profiteren van deze situatie.

De effectiviteit (of het gebrek daaraan) van de genomen maatregelen, specifiek de lock-down.

De rol en berichtgeving van de media over corona.

Voedsel, ons immuunsysteem en corona.

De haast met betrekking tot het ontwikkelen van een vaccinatie.

DOWNLOAD DE ANDERE KANT CORONAVIRUS 1984 HIER!